Neetiškos situacijos sprendimas naudojant dirbtinį intelektą fizikoje

Pagrindinė idėja

Mokiniai išnagrinės etinius aspektus, susijusius su dirbtinio intelekto priemonių, tokių kaip ChatGPT, naudojimu fizikoje, supras galimą naudą ir trūkumus ir išmoks priimti pagrįstus sprendimus dėl atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo.

Kūrėjas Gintarė Gulevičiūtė
Dalykas Fizika
Trukmė 45 minutės

Pedagoginis požiūris

Projektais grindžiamas mokymasis, Į dizainą orientuotas mokymasis, Dalyvaujamasis mokymasis

Kompetencijos

DI pagrindai (PL2), DI atpažinimas (PL2), DI privalumai (PL1), DI privalumai ir trūkumai (PL1)

Klasės 7-9
Technologijos

Dalyviams reikalingas kompiuteris su interneto prieiga

Įvertinimas

Stebėti mokinių įsitraukimą ir įgūdžius naudojant DI įrankius matematikoje.

 

Mokymosi veiklos

Aprašymas. Mokiniai išnagrinės etinius aspektus, susijusius su dirbtinio intelekto priemonių, tokių kaip ChatGPT, naudojimu fizikoje, supras galimą naudą ir trūkumus ir išmoks priimti pagrįstus sprendimus dėl atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo.

LA1: Kontekstualizavimas (5 minutės)

Mokytojas pristato užduoties tikslą:

 • Realios situacijos pristatymas klasei: “Fizikos pamokoje mokiniai mokosi apie gravitaciją ir judėjimo dėsnius. Vienas mokinys, Aleksas, naudojasi ChatGPT, norėdamas parengti laboratorinę ataskaitą apie eksperimentą, kuriame reikia išmatuoti gravitacijos pagreitį. Aleksas įveda eksperimento duomenis į ChatGPT ir naudoja dirbtinio intelekto sukurtą analizę, iki galo nesuprasdamas skaičiavimų ir jų pagrindimo.”
 • Aptarkite šią situaciją klasėje, sutelkdami dėmesį į šiuos dalykus:
  • Kokią naudą šioje situacijoje gali gauti Aleksas, naudodamasis ChatGPT?
  • Kokie galimi trūkumai ar etinės problemos?
  • Kokią įtaką Alekso mokymuisi gali turėti tai, kad laboratorijos ataskaitą jis atlieka naudodamasis dirbtiniu intelektu?

LA2: Darbas (30 minučių)

 • Grupės diskusija 
 • Suskirstykite klasę į mažas grupes ir kiekvienai grupei pateikite aptarti skirtingą situacijos aspektą:
  • Akademinis sąžiningumas
  • Mokymasis ir supratimas
  • Atsakomybė ir atskaitomybė
  • Ateities pasekmės

LA3: Pristatymas ir diskusija (10 minučių)

 • Suteikite mokiniams apmąstymų užduotį: Kuo dirbtinio intelekto įrankių, tokių kaip ChatGPT, naudojimas fizikoje gali būti naudingas, o kuo žalingas? Kaip galima atsakingai naudotis šiomis priemonėmis?
 • Paprašykite mokinių individualiai parašyti apmąstymus, skatindami juos pagalvoti apie savo asmeninę patirtį ir etinius aspektus.

Šaltiniai

Darbo lapas: Čia