Fizikos sąvokų pristatymas naudojant dirbtinį intelektą

Pagrindinė idėja

Mokiniai sužinos, kaip naudotis dirbtinio intelekto priemonėmis, pavyzdžiui, ChatGPT, kad geriau suprastų pagrindines fizikos sąvokas atlikdami interaktyvias užduotis.

Kūrėjas Gintarė Gulevičiūtė
Dalykas Fizika
Trukmė 45 minutės

Pedagoginis požiūris

Projektais grindžiamas mokymasis, Į dizainą orientuotas mokymasis, Dalyvaujamasis mokymasis

Kompetencijos

DI pagrindai (PL2), DI atpažinimas (PL2), DI privalumai (PL1), DI privalumai ir trūkumai (PL1)

Klasės 7-9
Technologijos

Dalyviams reikalingas kompiuteris su interneto prieiga

Įvertinimas

Stebėti mokinių įsitraukimą ir įgūdžius naudojant DI įrankius matematikoje.

 

Mokymosi veiklos

Aprašymas. Mokiniai sužinos, kaip naudotis dirbtinio intelekto priemonėmis, pavyzdžiui, ChatGPT, kad geriau suprastų pagrindines fizikos sąvokas atlikdami interaktyvias užduotis.

LA1: Kontekstualizavimas (5 minutės)

Mokytojas pristato užduoties tikslą:

  • Projektoriuje rodoma trumpa ChatGPT demonstracija, kurioje atsakoma į paprastą fizikos klausimą.
  • Supažindinama su fizikos sąvokomis, pavyzdžiui, Niutono judėjimo dėsniais, energija arba bangomis.

LA2: Darbas (30 minučių)

Mokiniai suskirstomi į grupes ir gauna užduotį užpildyti darbo lapą.

  • Kiekvienai grupei pateikiamas klausimų, susijusių su pasirinkta sąvoka, rinkinys, o atsakymams rasti jie turi naudoti ChatGPT.
  • Kiekviena grupė turi atlikti trumpą užduotį, susijusią su aptarta fizikos sąvoka.

LA3: Pristatymas ir diskusija (10 minučių)

  • Paprašoma mokinių pasidalyti mintimis apie Chat GPT naudojimą. Ar jiems tai buvo naudinga? Ko jie išmoko?
  • Pabrėžiama, kad svarbu suprasti pagrindines fizikos sąvokas, o ne tik pasikliauti technologijomis.

Šaltiniai

Darbo lapas: Čia