“Συγγραφή κειμένου με τεχνητή νοημοσύνη”

Κύρια Ιδέα

Η βασική ιδέα αυτού του σεναρίου είναι να εμπλακούν οι μαθητές σε εργασίες επιμέλειας κειμένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μαθητές επεξεργάζονται τις παραγράφους ως προς την ύφος, την έκταση και την ισχύ των επιχειρημάτων και στη συνέχεια συγκρίνουν τις διορθώσεις τους με τις προτάσεις που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η διαδικασία ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες γραφής, όπως η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η επικοινωνία, ενώ παράλληλα τους εισάγει στις δυνατότητες της συνεργασίας με την ΤΝ στη διαδικασία της συγγραφής. Αναλογιζόμενοι τις διορθώσεις τους και την επίδραση των προτάσεων της ΤΝ, οι μαθητές κατανοούν εις βάθος τις αποτελεσματικές στρατηγικές συγγραφής και ενισχύουν την ικανότητά τους να παράγουν γραπτό κείμενο υψηλής ποιότητας.

Δημιουργός Δήμητρα Δημητρακοπούλου
Γνωστικό Αντικείμενο Πληροφορική και Ελληνική Γλώσσα
Διάρκεια 3 ώρες
Παιδαγωγική Προσέγγιση

Μάθηση βασισμένη σε έργο (Project-based learning), συνεργατική μάθηση

Δεξιότητες
  • Δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου: Οι μαθητές εξασκούνται στην επανεξέταση και την επεξεργασία γραπτού περιεχομένου, εστιάζοντας σε πτυχές όπως το ύφος, η έκταση και η ισχύς των επιχειρημάτων.
  • Κριτική σκέψη: Η ανάλυση των διαφορών μεταξύ των δικών τους διορθώσεων και αυτών που προτείνει η ΤΝ ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά σχετικά με τις επιλογές γραφής και τον αντίκτυπό τους.
  • -Προσαρμοστικότητα: Οι μαθητές μαθαίνουν να προσαρμόζουν το στυλ γραφής τους με βάση διαφορετικά πλαίσια, κατανοώντας πότε να χρησιμοποιούν επίσημη ή ανεπίσημη γλώσσα και πώς να προσαρμόζουν τη διάρκεια του γραπτού τους.
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: Η συζήτηση και η αιτιολόγηση των επιλογών επεξεργασίας τους σε ομαδικές συζητήσεις ενισχύει την ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις ιδέες τους.
  • Εργαλεία και εφαρμογές: ικανότητες που επιτρέπουν τη βαθιά κατανόηση των εργαλείων παραγωγής περιεχομένου, των δυνατοτήτων και της αξιολόγησής τους.
  • Στάσεις: ικανότητες που επιτρέπουν την επίτευξη επίγνωσης της υπεύθυνης και κριτικής χρήσης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, της θετικότητας και της εμπιστοσύνης στη χρήση της.
Ηλικιακή Ομάδα Mαθητές ηλικίας 9 – 14 ετών
Tεχνολογία

Υπολογιστές ή ταμπλέτες με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

https://chat.openai.com

 
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών βασίζεται στη συμμετοχή τους στις συζητήσεις, στην ποιότητα των διορθώσεών τους και στην ικανότητά τους να αναστοχάζονται σχετικά με τη συνεργασία με τον διαλογικό βοηθό για τη βελτίωση των συγγραφικών τους δεξιοτήτων.

   

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Περιγραφή

Εισαγωγή (15 λεπτά):

Η εισαγωγή στην έννοια του ύφους, της διάρκειας και της δύναμης των επιχειρημάτων στο γραπτό λόγο.

Επεξήγηση της σημασίας της προσαρμογής του ύφους γραφής ανάλογα με το πλαίσιο.

Παρουσιάζετε ένα δείγμα παραγράφου στους μαθητές και συζητάτε πώς θα μπορούσε να γίνει πιο επίσημο ή ανεπίσημο, πιο σύντομο ή πιο εκτενές και πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί το επιχείρημα.

Δραστηριότητα Μέρος 1ο (30 λεπτά):

Μοιράστε παραγράφους σε κάθε μαθητή, εξασφαλίζοντας ποικιλία ως προς το ύφος, την έκταση και τη δύναμη του επιχειρήματος.

Καθοδηγήστε τους μαθητές να επεξεργαστούν ατομικά τις παραγράφους τους, κάνοντάς τες πιο επίσημες ή ανεπίσημες, συντομότερες ή εκτενέστερες και να ενισχύσουν το επιχείρημα.

Ενθαρρύνετέ τους να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.

Δραστηριότητα Μέρος 2ο (30 λεπτά):

Παρουσιάστε στους μαθητές τον διαλογικό βοηθό και εξηγήστε τις δυνατότητές του.

Καθοδηγήστε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τον διαλογικό βοηθό και για να δημιουργήσουν εναλλακτικές εκδοχές των παραγράφων τους.

Ζητήστε τους να συγκρίνουν τις εκδοχές που δημιούργησε η ΤΝ με τις δικές τους διορθώσεις.

Συζητήστε τυχόν διαφορές και ομοιότητες

Ομαδική συζήτηση (20 λεπτά):

Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες για να μοιραστούν και να συγκρίνουν τις επιλογές επεξεργασίας και τις αλλαγές που δημιούργησε η ΤΝ.

Διευκολύνετε μια συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε προσέγγισης.

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να υπερασπιστούν τις επιλογές τους και να εξετάσουν εναλλακτικές προοπτικές.

Αναστοχασμός και οριστικοποίηση (15 λεπτά):

Ζητήστε από τους μαθητές να αναστοχαστούν σχετικά με τη συνολική διαδικασία  αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Ζητήστε τους να οριστικοποιήσουν τις παραγράφους τους, ενσωματώνοντας τυχόν πολύτιμες πληροφορίες που αποκόμισαν από τη δραστηριότητα.

Συζητήστε πώς η συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη επηρέασε τις αποφάσεις τους και τι έμαθαν από την εμπειρία αυτή.

 

Φύλλα εργασίας

Δραστηριότητα 1η : Ατομική επεξεργασία

Παράγραφος για επεξεργασία:

(Μοιράστε την παράγραφο σε κάθε μαθητή)

Οδηγίες:

– Κάντε την παράγραφο πιο επίσημη ή πιο ανεπίσημη ως το ύφος.

– Προσαρμόστε την έκταση είτε μειώνοντας είτε επεκτείνοντας το περιεχόμενο.

– Ενισχύστε το επιχείρημα προσθέτοντας υποστηρικτικές λεπτομέρειες ή βελτιώνοντας τα υπάρχοντα σημεία.

Οι δικές σας διορθώσεις:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Αιτιολόγηση:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Δραστηριότητα Μέρος 2ο : Σύγκριση

  1. Να γράψετε τις εναλλακτικές εκδοχές που προτείνονται από τον διαλογικό βοηθό.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  1. Σύγκριση: Συγκρίνετε τις διορθώσεις σας με τις αλλαγές που δημιούργησε ο διαλογικός βοηθός:

Ομοιότητες:

– Ύφος

– Έκταση

– Ισχύς επιχειρήματος

Διαφορές:

– Ύφος

– Έκταση

– Ισχύς επιχειρήματος

Δραστηριότητα Μέρος 3ο: Οριστικοποιήστε την παράγραφο σας!

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————