” Επανασχεδιάζοντας και ξαναγράφοντας σκηνές από την Οδύσσεια”

Κύρια Ιδέα

Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του σεναρίου είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να ασχοληθούν δημιουργικά με την “Οδύσσεια” του Ομήρου, επαναπροσδιορίζοντας και ξαναγράφοντας σκηνές με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνει τους μαθητές να εξερευνήσουν το έπος σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, ενισχύοντας την κατανόηση της ιστορίας, των θεμάτων και των χαρακτήρων του, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την τεχνολογία για την προώθηση της δημιουργικότητας και της συνεργασίας.

Δημιουργός Δήμητρα Δημητρακοπούλου
Γνωστικό Αντικείμενο  Πληροφορική και Eλληνικά
Διάρκεια 3-5 ώρες
Παιδαγωγική Προσέγγιση

Μάθηση βασισμένη σε έργο (Project-based learning), συνεργατική μάθηση

Δεξιότητες
  • Εργαλεία και εφαρμογές: ικανότητες που επιτρέπουν τη βαθιά κατανόηση των εργαλείων παραγωγής περιεχομένου, των δυνατοτήτων και της αξιολόγησής τους.
  • Συνέπειες: ικανότητες που επιτρέπουν την κατανόηση των ηθικών επιπτώσεων των GAI και των συνεπειών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
  • Στάσεις: ικανότητες που επιτρέπουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη και κριτική χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τη θετικότητα και την εμπιστοσύνη στη χρήση της.
Ηλικιακή Ομάδα Mαθητές ηλικίας 10 – 16 ετών
Tεχνολογία

Υπολογιστές ή ταμπλέτες με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

https://chat.openai.com

 
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών μπορεί να γίνει μέσω των φύλλων εργασίας και της συζήτησης στην τάξη.

   

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Περιγραφή:  Αυτό το σενάριο όχι μόνο ενισχύει την κατανόηση της “Οδύσσειας” από τους μαθητές, αλλά ενσωματώνει και τη σύγχρονη τεχνολογία για να κάνει την αρχαία λογοτεχνία πιο προσιτή και ελκυστική. Μέσω της δημιουργικής αφήγησης και της συνεργασίας, οι μαθητές αναπτύσσουν βαθύτερη εκτίμηση για τα κλασικά κείμενα.

Δραστηριότητα 1η: Επαναπροσδιορισμός μιας σκηνής Διάρκεια: 2 ώρες

– Περιγραφή: Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μια σκηνή που έχει ως θέμα την ιστορία της και να την παρουσιάσουν: Οι μαθητές επιλέγουν την αγαπημένη τους σκηνή από την “Οδύσσεια” για να την επανασχεδιάσουν και να την ξαναγράψουν χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΝ. Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν δημιουργικά για το πώς μπορούν να εκσυγχρονίσουν τη σκηνή ή να αλλάξουν το αποτέλεσμά της.

Φύλλο εργασίας: Οι μαθητές συντάσσουν τις ξαναγραμμένες σκηνές τους και χρησιμοποιούν  εργαλεία ΤΝ για να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Θα συγκρίνουν το αρχικό κείμενο με τη δική τους εκδοχή και θα σημειώσουν τις διαφορές.

  1. Παραδείγματα: Το τραγούδι των Σειρήνων:

o Αρχική σκηνή: Ο Οδυσσέας διατάζει τους άνδρες του να βουλώσουν τα αυτιά τους με κερί μέλισσας και δένεται στο κατάρτι για να περάσει με ασφάλεια τις Σειρήνες.

o Αφόρμηση επαναπροσδιορισμού: Τι θα γινόταν αν ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του εφεύρισκαν μια μουσική σύνθεση που θα μπορούσε να εξουδετερώσει το τραγούδι των Σειρήνων, επιτρέποντάς τους να περάσουν αλώβητοι;

  1. Η συνάντηση με τους Κύκλωπες:

o Αρχική σκηνή: Ο Οδυσσέας και οι άνδρες του είναι παγιδευμένοι στη σπηλιά του Κύκλωπα Πολύφημου. Ο Οδυσσέας καταστρώνει ένα σχέδιο για να τυφλώσει τον Κύκλωπα και να δραπετεύσει.

o Αφόρμηση επαναπροσδιορισμού: Τι θα γινόταν αν ο Οδυσσέας και οι άνδρες του κατάφερναν να επικοινωνήσουν με τον Πολύφημο και να διαπραγματευτούν την απελευθέρωσή τους αντί να καταφύγουν στη βία;

Δραστηριότητα 2: Εξερεύνηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης : 1 ώρα

Περιγραφή: Εισαγωγή των μαθητών σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT. Δείξτε πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο για τη δημιουργία κειμένου και την προσομοίωση συνομιλιών με χαρακτήρες.

Δραστηριότητα 3: Συνεργατική αφήγηση ιστοριών, Διάρκεια: 2 ώρες

Περιγραφή: Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία ιστοριών και την παραγωγή ιστοριών: Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές μοιράζονται τις ξαναγραμμένες σκηνές τους και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό νέο κεφάλαιο για την “Οδύσσεια”. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το κεφάλαιό της στην τάξη.

Δραστηριότητα 4: Αναστοχασμός και συζήτηση, Διάρκεια: 1 ώρα:

Αναστοχασμός σχετικά με την εμπειρία της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργική γραφή. Συζητήστε πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την αφήγηση και διερευνήστε τις ηθικές επιπτώσεις της ΤΝ στη λογοτεχνία.

Φύλλα εργασίας:

Πρωτότυπη σκηνή

Τίτλος της σκηνής: _________________________

Περίληψη της αρχικής σκηνής

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επαναδιατύπωση της σκηνής

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Γράψτε το νέο κεφάλαιο της ομάδας σας παρακάτω:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προετοιμαστείτε να παρουσιάσετε το κεφάλαιό σας στην τάξη. Σημειώστε τα βασικά σημεία για την παρουσίασή σας.