” Εξερεύνηση του Eλληνικού πολιτισμού (Τέχνη και Αρχιτεκτονική) με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης”

Κύρια Ιδέα

Οι μαθητές θα εξερευνήσουν την  πόλη της Αθήνας στην Αρχαία Ελλάδα κατά τη χρυσή εποχή του Περικλή. Μέσω έρευνας, θα συγκεντρώσουν πληροφορίες και θα δημιουργήσουν περιεκτικές παρουσιάσεις, εμβαθύνοντας σε ό, τι  τους έχει ανατεθεί για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη Χρυσή Εποχή του Περικλή. Θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία Τεχνητής νοημοσύνης,  όπως το DALLE, το Canvas και το Tinkercad, για να δημιουργήσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις αρχαίων ελληνικών έργων τέχνης, ζωντανεύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας.

Δημιουργός Δήμητρα Δημητρακοπούλου
Γνωστικό Αντικείμενο  Ιστορία, πληροφορική και Καλλιτεχνικά
Διάρκεια 3 ώρες
Παιδαγωγική Προσέγγιση

Μάθηση βασισμένη σε έργο (Project-based learning), συνεργατική μάθηση

Δεξιότητες

Γνώσεις

Οι μαθητές θα μάθουν για τα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της Αθήνας, όπως ο Παρθενώνας και το Ερέχθειο, και τη διαρκή επιρροή τους στη δυτική αρχιτεκτονική.

Δεξιότητες

  • Εργαλεία και εφαρμογές: ικανότητες που επιτρέπουν τη βαθιά κατανόηση των εργαλείων παραγωγής περιεχομένου, των δυνατοτήτων και της αξιολόγησής τους..
  • Στάσεις: ικανότητες που επιτρέπουν την επίτευξη επίγνωσης της υπεύθυνης και κριτικής χρήσης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, της θετικότητας και της εμπιστοσύνης στη χρήση της.
Ηλικιακή Ομάδα Mαθητές ηλικίας 12 – 15 ετών
Tεχνολογία

Υπολογιστές ή ταμπλέτες με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

DALLE

Τinkercad

 
Αξιολόγηση

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν με βάση τη συμμετοχή τους, την ακρίβεια των ψηφιακών αναπαραστάσεων και το βαθμό κατανόησης του πολιτιστικού και ιστορικού πλαισίου.

   

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Περιγραφή:

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, κάθε μία από τις οποίες αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη πτυχή του αθηναϊκού πολιτισμού (τέχνη ή αρχιτεκτονική). Οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν το έργο τους, πειραματιζόμενοι με διαφορετικές προτροπές και στυλ για να αποτυπώσουν καλύτερα το επιλεγμένο θέμα. Συζήτηση σχετικά με τη γλυπτική, την κεραμική και τη ζωγραφική.

 Αυτό το σενάριο ενσωματώνει την τεχνολογία με την ιστορία και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας τη διαδραστική μάθηση και τη δημιουργικότητα μεταξύ των μαθητών. Είναι σχεδιασμένο για να είναι ευέλικτο, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν κάθε ενότητα ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της τάξης τους και τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Παρουσίαση και συζήτηση (25 λεπτά): Κάθε μαθητής ή ομάδα παρουσιάζει το έργο τέχνης του. Συζητήστε τις ερμηνείες, πώς αντικατοπτρίζουν τον επιλεγμένο μύθο και τυχόν δημιουργικές επιλογές που έγιναν κατά τη διαδικασία.

Φύλλα εργασίας

Δραστηριότητα 1η: Εξερευνήστε τη χρυσή εποχή του Περικλή

Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με την τέχνη και την αρχιτεκτονική κατά τη διάρκεια του Χρυσού Αιώνα του Περικλή χρησιμοποιώντας το ChatGPT, περιηγούμενοι στο διαδίκτυο και επισκεπτόμενοι τις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/index.html

Εκπαιδευτικό υλικό για την Ακρόπολη: (acropolis-education.gr)

Δραστηριότητα 2: Ψηφιακές αναπαραστάσεις της ελληνικής τέχνης

Χρησιμοποιήστε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (DALLE, Canvas) και δημιουργήστε ψηφιακές αναπαραστάσεις έργων αρχαίας ελληνικής τέχνης, με βάση τις περιγραφές σας. Μπορείτε να προτείνετε ιδέες, αρχαίους ελληνικούς μύθους και να δείτε τις δημιουργίες σας να ζωντανεύουν!     

Δραστηριότητα 3: Σχεδιάζοντας τον Παρθενώνα

3.1 Ξεκινήστε ένα εικονικό ταξίδι στην Ακρόπολη μέσω του συνδέσμου (https://www.acropolisvirtualtour.gr/) και εξερευνήστε τον Παρθενώνα και άλλα αρχιτεκτονικά θαύματα.

3.2 Χρησιμοποιήστε το λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης Tinkercard με τεχνητή νοημοσύνη, για να σχεδιάσετε τον Παρθενώνα.