Puhuva Avatar

Pääsisältö

Tässä kahden tunnin kuvataidetunnissa oppilaat tutustuvat virtuaalisen avatarin luomiseen tekoälytyökaluilla fiktiivisessä ympäristössä. Käytännön tehtävien ja keskustelujen avulla opiskelijat kehittävät taitoaan käyttää tekoälyteknologioita suunnitellakseen henkilökohtaisia avatareja, jotka edustavat heitä itseään kuvitteellisissa skenaarioissa. Lisäksi opiskelijat tarkastelevat kriittisesti virtuaaliseen esittämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuten suostumusta, yksityisyyttä ja mahdollisia riskejä.

Tekijä Antti Ruonala
Oppiaine TVT
Length 2 tuntia
Pedagogiikka Käytännönläheinen toiminta
Interaktiivinen oppiminen
Yhteisöllinen oppiminen
Tutkiva oppiminen
Osallistuva oppiminen
Projektipohjainen oppiminen
Suunnittelukeskeinen oppiminen
Kokemuksellinen oppiminen
Kompetenssit
  1. Työkalut ja sovellukset: kompetenssit, jotka tarjoavat syvällisen ymmärryksen sisällöntuotantovälineistä, niiden mahdollisuuksista ja validoinnista.
  2. Vaikutukset: taidot, joiden avulla voidaan ymmärtää generatiivisen tekoälyn sosiaalisia, eettisiä ja tietosuojaan liittyviä vaikutuksia.
  3. Asenteet: kompetenssit, jotka mahdollistavat tietoisuuden generatiivisen tekoälyn vastuullisesta ja kriittisestä käytöstä, positiivisuuden ja luottamuksen generatiivisen tekoälyn käyttöön.
  4. Sosiaaliset vaikutukset: väärennökset ja disinformaatio
Kouluasteet Luokkataso 10-12
Technologies

Tietokoneet tai tabletit joissa verkkoyhteys.

Opiskelijat käyttävät:
artguru.ai muotokuvan muokkaamiseen
https://chat.openai.com/ käsikirjoitukseen
heygen.com puhuvan avatar-videon tekemiseen

Arvostelu Keskustelu
   

Tuntisuunnitelma ja Tehtävät

Kuvaus

Johdanto Virtuaalisen Avatarin Luomiseen ja Tekoälytyökaluihin (20 minuuttia):

Opettaja Aktiviteetti: Anna yleiskatsaus virtuaalisen avatarin luomiseen ja käytettäviin tekoälytyökaluihin, kuten artguru.ai, ChatGPT ja Heygen.com. Esittele kunkin työkalun ominaisuuksia esimerkkien ja selitysten avulla.

Opiskelija Aktiviteetti: Kuuntele tarkkaavaisesti opettajan selityksiä, esitä kysymycksiä epäselvyyksien selvittämiseksi ja tee muistiinpanoja tekoälytyökalujen ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista..

Avatarin Suunnittelu ja Muokkaus (60 minuuttia):

Opettaja Aktiviteetti: Ohjaa oppilaita käyttämään artguru.ai:ta tekemään fiktiivisiä versioita kuvasta, joka voi olla itsestä tai jostain muusta. Sen jälkeen he muokkaavat avatarit niin, että ne sopivat heidän valitsemaansa fiktiiviseen ympäristöön. Tarjoa apua ja palautetta, kun oppilaat selaavat muokkausvaihtoehtoja.

Opiskelija Aktiviteetti: Käytä artguru.ai-sivustoa fiktiivisten versioiden kuvistansa luomiseen ja muokkaa sitten avatareita valitsemalla sopivia ominaisuuksia, lisävarusteita ja asetuksia, jotka sopivat heidän valitsemaansa fiktiiviseen ympäristöön.

Promptien Luominen ChatGPT:llä (20 minuuttia):

Opettaja Aktiviteetti: Ohjeista oppilaita käyttämään ChatGPT:tä dialogin luomiseksi avatarilleen, opasta prompteja ja rohkaise luovuuteen tarinoiden luomisessa.

Opiskelija Aktiviteetti: Syötä ChatGPT:hen kehotteita luodaksesi vuoropuhelua avatareille ja keskity kuvaamaan jokapäiväistä elämää, kulttuuria ja kokemuksia fiktiivisessä ympäristössä. Kokeile erilaisia kehotuksia ja tarkenna tuotettua dialogia.

Animaation Luominen Heygen.com:lla (20 minuuttia):

Opettaja Aktiviteetti: Näytä, miten Heygen.com:in avulla voit yhdistää avatarin tyylitellyn muotokuvan ja tuotetun äänen ja luoda lyhyen animaation, joka herättää avatarin eloon. Annetaan vinkkejä asetusten säätämiseen optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Lataa animaatio ja näytä, miten se voidaan liittää esitysdiaan.

Opiskelija Aktiviteetti: Käytä Heygen.com-sivustoa avatarin tyylitellyn muotokuvan yhdistämiseen aiemmin luotuun käsikirjoitukseen perustuvaan äänitiedostoon, jolloin syntyy lyhyt animaatio, jossa avatari puhuu.

Eettiset Seikat ja Keskustelu (20 minuuttia):

Opettaja Aktiviteetti: Ohjaa keskustelua virtuaaliseen representaatioon liittyvistä eettisistä seikoista ja käsittele aiheita, kuten suostumusta, yksityisyyttä ja virtuaalisten avatarien käyttöön liittyviä mahdollisia riskejä.

Opiskelija Aktiviteetti: Osallistu keskusteluun jakamalla henkilökohtaisia näkemyksiä ja mielipiteitä virtuaalisen representaation luomista eettisistä vaikutuksista. Pohtikaa virtuaalisten avatarien mahdollisia vaikutuksia yksilöihin ja koko yhteiskuntaan.

Pohdinta ja Yhteenveto (10 minuuttia):

Opettaja Aktiviteetti: Kehota oppilaita pohtimaan oppimiskokemustaan ja rohkaise heitä jakamaan oivalluksia ja kokemuksia oppitunnista. Tarjoa neuvoja siitä, miten opiskelijat voivat soveltaa uusia taitojaan ja tietojaan tulevissa projekteissa ja eri mediamuodoissa, kuten esimerkiksi mahdollisuus käyttää puhuvaa avataria videostriimissä.

Opiskelija Aktiviteetti: Pohdi yksilöllisesti tai ryhmissä oppimismatkaasi ja keskustele siitä, mitä olet oppinut virtuaalisen avatarin luomisesta, tekoälytyökaluista ja eettisistä näkökohdista. Pohtikaa, miten he voivat soveltaa tätä tietoa tulevissa taiteellisissa ja akateemisissa pyrkimyksissä.