Kerronnallinen tarinankerronta GenAI:n avulla

Pääsisältö

Tavoitteet:

 • Ymmärtää sankarin matka ja tarinankerronnan perusrakenteet.
 • Johdatus generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja niiden mahdollisuuksiin.

Tehtävät:

 • Luento sankarin matkasta ja esimerkkejä populaarissa mediassa.
 • GenAI-työkalun demo, jossa keskitytään siihen, miten sitä käytetään.

 

Tekijä  Antti Ruonala
Oppiaine Kuvataide
Pituus 4 tuntia
Pedagogiikka

Käytännönläheinen toiminta 

Vuorovaikutteinen oppiminen

Tutkiva oppiminen

Projektipohjainen oppiminen

Suunnittelukeskeinen oppiminen

Kompetenssit

C21 Tiedonkeruu

C55 Mallityyppiset algoritmit

C57 Työkalumahdollisuudet

C58 Työkalun validointi

C68 Eettiset näkökohdat

Kouluasteet Luokkataso 10-12 
Teknologiat

https://drive.google.com/file/d/1EK_bdeqV5MIvYIbtQAmY-aPzGaml0s03/view?usp=share_link

ChatGPT

Dall-e

Graafinen editointiohjelma

   
   

 •  

Osa 1: Johdanto ja kerronnan perusteet (45 minuuttia).

 • Tavoitteet:
  • Esitellä sankarin matka ja kerronnallinen tarinankerronta.
  • Lyhyt katsaus generatiivisiin tekoälytyökaluihin.
 • Tehtävät:
  • Nopea luento sankarin matkasta ja visuaalisia esimerkkejä tutuista tarinoista.
  • GenAI-työkalun käytön esittely, jossa keskitytään perustoimintoihin ja kehotusten laatimiseen.

Osa 2: Tarinan ja hahmojen kehittäminen (45 minuuttia)

 • Tavoitteet:
  • Laadi sankarin matkaan perustuva kerronnan hahmotelma.
  • Kehitä yksityiskohtaiset hahmokuvaukset johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
 • Tehtävät:
  • Oppilaat ideoivat ja hahmottelevat lyhyen tarinan.
  • Luovat yksityiskohtaiset hahmokuvaukset ja alustavat genAI-kehotukset työpajamuodossa.

Osa 3: Visuaalinen tarinankerronta ja paneelien luominen (90 minuuttia)

 • Tavoitteet:
  • Opi ja sovella visuaalisen tarinankerronnan tekniikoita, kuten kamerakulmia ja värejä.
  • Luodaan alustavat paneelit genAI-työkalujen avulla.
 • Tehtävät:
  • Lyhyt opetus visuaalisista tekniikoista tarinankerronnassa.
  • Oppilaat luovat genAI:n avulla useita tarinansa avainpaneeleja kokeilemalla erilaisia visuaalisia tyylejä ja kuvakulmia.

Osa 4: Sarjakuvan kokoaminen ja hiominen (60 minuuttia).

 • Tavoitteet:
  • Sarjakuvan kokoaminen graafisen ohjelman avulla.
  • Hienosäädetään visuaalista tyyliä ja kerronnan kulkua.
 • Tehtävät:
  • Oppilaat kokoavat paneelit yhtenäiseksi sarjakuvaksi.
  • Lisäävät tekstiä ja dialogia varmistaen, että tarina kulkee hyvin ja että tahti on sopiva.

Osa 5: Esittely ja palaute (30 minuuttia)

 • Tavoitteet:
  • Jaa valmiit sarjakuvat luokan kanssa.
  • Pohdi prosessia ja ota vastaan vertaispalautetta.
 • Tehtävät:
  • Kunkin oppilaan tai ryhmän lyhyt esitys.
  • Luokkakeskustelu ja palaute kerrontatekniikoiden ja tekoälytyökalujen käytöstä.