EU:n tekoälylain ymmärtäminen: Periaatteista käytäntöön

 

Pääsisältö

Tässä oppimissuunnitelmassa opiskelijat tutkivat tekoälyn (AI) mullistavaa vaikutusta työn tulevaisuuteen. He saavat perustiedot tekoälyn käsitteistä, kokeilevat tekoälyn perustyökaluja ja pohtivat kriittisesti tekoälyn eettisiä vaikutuksia eri aloilla.

Tekijä Antti Ruonala
Oppiaine TVT ja Yhteiskuntaoppi
Pituus 1 tunti
Pedagogiikka

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Osallistava oppiminen

Projektipohjainen oppiminen

Kompetenssit

C56 Sisällöntuotantovälineet

C57 Työkalujen mahdollisuudet

C66 Luottamus

Kouluasteet Luokkataso 10-12
Technologies

Tietokone, jossa verkko.

https://chat.openai.com/

Arvostelu

Luovuus: Arvioi työmonisteet  luovuuden, käytännön soveltamisen ja kestävyyden huomioimisen.

Osallistuminen luokkaan: Arvioi yksilön osallistumista keskusteluihin ja suunnitteluprosessiin.

   

Lämmittelykeskustelu (10 minuuttia):

Aloita esittelemällä lyhyesti tekoälyä ja sen merkitystä.

Keskustelkaa siitä, mitä oppilaat jo tietävät tai ajattelevat tekoälyn sääntelystä.

Tutkiva tutkimustyö (15 minuuttia):

Oppilaat jaetaan pienryhmiin.

Kukin ryhmä saa tutkittavakseen tekoälylain osan (riskinarviointi, tiedonhallinta, avoimuusvelvoitteet).

Ryhmät käyttävät annettuja materiaaleja vastatakseen segmenttiään koskeviin erityiskysymyksiin.

Osallistava oppimisistunto (20 minuuttia):

Rooliharjoitus: Opiskelijat omaksuvat tekoälyn kehittäjien, sääntelyviranomaisten ja julkisten edustajien roolit, jotka keskustelevat ehdotetuista tekoälytuotteista.

Heidän on perusteltava asiansa tekoälylain säännösten pohjalta keskittyen eettisiin vaikutuksiin ja turvallisuusvaatimuksiin.

Ryhmäesitys ja keskustelu (10 minuuttia):

Ryhmät esittelevät havaintonsa ja roolipeliensä tulokset.

Avoin puheenvuoro kysymyksille ja keskusteluille oppilaiden kesken ymmärryksen syventämiseksi ja näkökulmien kyseenalaistamiseksi.

Yhteenveto ja palaute (5 minuuttia):

Kerrataan istunnon keskeiset asiat.

Opiskelijat pohtivat, mitä he oppivat ja miten heidän näkemyksensä tekoälyn sääntelystä ovat mahdollisesti muuttuneet.

 

Työmoniste

Tapaukset 

Terveydenhuollon tekoälysovellus:

Skenaario: Yritys on kehittänyt tekoälyjärjestelmän sairauksien diagnosoimiseksi lääketieteellisestä kuvantamisesta. Opiskelijoiden on käsiteltävä tietosuojaa, tarkkuutta ja väärän diagnoosin seurauksia. 

Roolit: Tekoälyn kehittäjä, sairaalan hallintoviranomainen, potilaan asianajaja, EU:n sääntelyviranomainen.

Opetuksellinen tekoälytyökalu:

Skenaario: Koulutusteknologiayritys luo tekoälyn, joka personoi oppimiskokemuksia opiskelijoille. Keskusteluissa olisi keskityttävä tietosuojaan, tekoälyalgoritmien puolueellisuuteen ja vaikutuksiin koulutustuloksiin.

Roolit: Tekoälyn kehittäjä, koulun rehtori, huolestunut vanhempi, tietosuojavastaava.

Valvova tekoälyjärjestelmä:

Skenaario: Kaupunki suunnittelee tekoälyllä toimivan valvontajärjestelmän käyttöönottoa yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Opiskelijoiden tulisi pohtia yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä, valvonnan etiikkaa ja yleisen turvallisuuden hyötyjä.

Roolit: Teknologian tarjoaja, kaupunginvaltuuston jäsen, kansalaisoikeusaktivisti, EU:n sääntelyviranomainen.

Automaattinen palkkaohjelmisto:

Skenaario: Yritys käyttää tekoälyjärjestelmää rekrytoinnin tehostamiseen. Keskitytään algoritmiseen läpinäkyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja mahdollisiin ennakkoluuloihin.

Roolit: Henkilöstöpäällikkö, työnhakija, tekoälyn eettinen asiantuntija, EU:n sääntöjen noudattamisesta vastaava henkilö.